Welkom bij Connectorfamiliebedrijf.

Een familiebedrijf kent vaak een bijzondere geschiedenis die gevormd is tijdens het ondernemen door meerdere generaties. Juist in familiebedrijven spelen trots, loyaliteit en emoties vaak een belangrijke rol en lopen familie, bedrijf en eigendom door elkaar heen. Conflicten kunnen op de loer liggen en als het goed gaat in/met het bedrijf dan gaat het vaak ook goed in/met de familie en vice versa.

Connectorfamiliebedrijf is de naam van het samenwerkingsverband van Jaap Engbers en Robert Reekers. Wij adviseren en begeleiden familiebedrijven en de families in Noord en Oost Nederland op de momenten die er echt toe doen.

Tijdens onze jarenlange loopbanen in de financiële sector kwamen we veel in aanraking met familiebedrijven. Familiebedrijven en de families kennen een geheel eigen dynamiek die goed bij ons past. Daarom hebben wij er voor gekozen om samen Connectorfamiliebedrijf te starten. Onze klanten waarderen onze sterke betrokkenheid, ons inlevingsvermogen en onze verbindende aanpak.

Opgeteld hebben we meer dan 50 jaar ervaring mee en we kennen de succes- en faalfactoren van familiebedrijven. We weten hoe complex de dynamiek kan zijn in een familiebedrijf en tussen de generaties. En hoe waardevol het kan zijn als de samenwerking binnen familie en bedrijf goed loopt en ieder zijn/haar aandeel daar in heeft. Daarbij van waarde kunnen zijn, dat geeft ons plezier en energie in ons werk.

Voor onze klanten zijn we in het verleden onder andere van waarde geweest bij:

 • het komen tot de juiste samenhang tussen eigendom, leiding en strategie.
 • het komen tot een gedragen familiestatuut.
 • het herijken van doelstellingen, missie en visie van het familiebedrijf.
 • overdracht, en de weg daar naar toe, naar de volgende generatie.

Vanuit Connectorfamiliebedrijf houden we ons bezig met drie disciplines:

Familiestatuut

Een familiestatuut of protocol versterkt het fundament onder de familie en het familiebedrijf. Het biedt een kompas voor de toekomst.

Een statuut legt de afspraken vast tussen de familieleden onderling en in hun relatie tot het bedrijf. Het komen tot een dergelijk statuut vraagt een zorgvuldige dialoog met alle betrokkenen. Het behelst afspraken over bijvoorbeeld het bestuur, eigendom, communicatie, successieplanning en zeggenschap. Ieder statuut is maatwerk.

Samenwerking

Samenwerking tussen familieleden in het bedrijf is iets dat voortdurend aandacht vraagt. Wij begeleiden familiebedrijven bij interne samenwerking. Elkaars ‘gebruiksaanwijzing’ kennen is belangrijk. Hiervoor kunnen online testen worden ingezet waarvoor certificering aan boord is. Tevens is van belang dat het onbesprokene besproken wordt. En als er conflicten zijn of op de loer liggen zijn we beschikbaar om een begeleidende rol te vervullen om escalatie te voorkomen.

Opvolging

Opvolging is een proces van jaren en vraagt een gedegen voorbereiding. Bij een geslaagd opvolgingsproces is er zowel aandacht voor de zachte als de harde kant. Wij kunnen zowel de overdragende als de overnemende partij begeleiden als sparring partner of coach. Tevens bieden wij begeleiding bij:

 • het komen tot afspraken over het opvolgingsproces.
 • structurering en verkrijging van de gewenste financiering.

We brengen samen mee:

 • Meer dan 50 jaar ervaring met familiebedrijven
 • Ruime ervaring met de dynamiek binnen familiebedrijven als adviseur, sparringpartner en vertrouwenspersoon.
 • Ruime kennis over bedrijfsopvolging
 • Ervaring in het voorzitten van familiebijeenkomsten / het familieberaad
 • Ruime ervaring met financieringsvraagstukken aan de zakelijke en privé zijde
 • Een groot netwerk en goede partners

En individueel:

Robert

 • 8 jaar ervaring als zelfstandig adviseur voor familiebedrijven
 • 15 jaar bancaire management en directie ervaring (lid management team bijzonder beheer), directeur bedrijven en directievoorzitter a.i.
 • gecertificeerd coach (indiviueel en in teamverband) en bemiddelaar in conflicten.
 • ruime boardroomervaring ook als toezichthouder

Zie www.connectorr.nl voor de activiteiten naast Connectorfamiliebedrijf (financiering, ontwikkeling en governance).

En individueel:

Jaap

 • Ruime ervaring als senior vermogensstructureerder en (landelijk) specialist familiebedrijf binnen ABN AMRO
 • Ruime maatschappelijke bestuurlijke ervaring en als STAK bestuurder
 • Ruime ervaring in het ontleden van de dynamiek binnen families en in hun relatie tot het bedrijf

© 2019 Connectorfamiliebedrijf

 

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Kennis maken?

Neem gerust contact met ons op. We komen graag vrijblijvend kennismaken en met u van gedachten wisselen.

Connectorfamiliebedrijf
Emmaplein 5
9711 AP Groningen